Dự án

Hệ thống quản lý rác thải cho đô thị thông minh IMELO

06 2020

IMELO là một phạm vi sản phẩm dành cho quản lý thông tin của logistics xử lý rác thải đã được phát triển và sản xuất trong 15 năm bởi Institut für...

LOGISTICS XỬ LÝ RÁC THẢI...

Xem thêm

Danh mục bài viết

Facebook