slider main 1

Giới thiệu về chúng tôi

Công ty CP Phát triển Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (ICD) là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm Thiết bị vệ sinh môi trường & Thiết bị đô thị. Công ty đã thực hiện rất nhiều dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước,... Chúng tôi cung cấp sản phẩm và tư vấn chuyên môn cho các địa phương, các nhà đầu tư cũng như các nhà thầu trong việc thiết kế, xây dựng các hệ thống quản lý rác thải, khống chế ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

Xem thêm
Giới thiệu về chúng tôi

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM (ICD)