CHO THUÊ - THANH LÝ MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

  • Cho thuê xe quét nhà xưởng, khu công nghiệp
  • Cho thuê xe quét đường đô thị
  • Cho thuê máy chà sàn liên hợp
  • Thanh lý máy chà sàn liên hợp
  • Thanh lý xe quét rác hút bụi
  • Thanh lý xe quét đường