TRANG THIẾT BỊ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

 Thùng rác công cộng

 Xe điện chở rác 3 bánh

 Xe điện chở rác 4 bánh

 Xe quét rác hút bụi đường

 Máy hút rác lá cây

 Xe phun tưới cây, rửa đường

 Máy sàng cát, dọn rác bãi biển TAPIRO