Máy móc làm sạch và xử lý môi trường

Máy móc làm sạch và xử lý môi trường

- Máy vớt rác, vớt bèo, vớt cá trên sông hồ

- Máy làm sạch bãi biển, máy sàng cát bãi biển