Từ khóa tìm kiếm: xe quét bụi C200

Hiển thị

Bàn giao và hướng dẫn sử dụng vận hành Xe quét Magnum...

16:34 - 15/09/2020

Sau một năm tiến hành đầu tư xây dựng, Nhà máy sản xuất Nhôm Việt Pháp SHAL đã hoàn thành toàn bộ việc xây dựng, lắp đặt nhà xưởng, thiết bị...