Từ khóa tìm kiếm: xe quét bụi ngồi lái

Hiển thị

Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn-Cung cấp xe quét...

16:57 - 26/06/2020

Dự án lọc dầu Nghi Sơn là một dự án lọc hóa dầu được triển khai tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, nhà máy đã sản xuất các sản...