Thiết bị vệ sinh môi trường đô thị, công nghiệp và y tế

Công ty chúng tôi là nhà thầu có uy tín tại Việt Nam chuyên sản xuất, cung cấp và lắp đặt các nhóm sản phẩm trang thiết bị vệ sinh môi trường đô thị:

  • Thiết bị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải: Thùng rác công cộng, Xe thu gom rác, xe điện chở rác, lò đốt rác thải
  • Nhà vệ sinh di động, nhà vệ sinh cố định, Cabin bảo vệ
  • Dịch vụ cho thuê thiết bị: Dịch vụ cho thuê nhà vệ sinh công cộng, Dịch vụ cho thuê bốt gác.
  • Dịch vụ thu gom & vận chuyển rác thải.