Thiết bị thu gom, xử lý rác thải y tế

Công ty CP Phát triển Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (ICD) là đơn vị sản xuất, nhập khẩu và cung cấp các loại trang thiết bị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế khác theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế Việt Nam quy định bao gồm: Các loại túi rác y tế, hộp đựng vật sắc nhọn (bằng nhựa hoặc inox), hộp đựng chất thải rắn trên xe tiêm, thùng đựng rác trong phòng, các loại xe thùng vận chuyển, các trang thiết bị phụ trợ khác,...

thiet bi thu gom van chuyen rac thai y te

Các loại túi phân loại rác thải nguy hại bao gồm:

Túi màu vàng (chất thải lây nhiễm)

Túi màu đen (chất thải hóa học)

Túi màu xanh (chất thải sinh hoạt)

Túi màu trắng (chất thải có thể tái chế)

tui rac y te, thung rac benh vien

Các loại xe thùng vận chuyển rác thải nguy hại bao gồm:

Thùng màu vàng (chất thải lây nhiễm)

Thùng màu đen (chất thải hóa học)

Thùng màu xanh (chất thải sinh hoạt)

Thùng màu trắng (chất thải có thể tái chế)

Tất cả các loại trên có in logo, nhãn nhận biết theo quy định hiện hành.

thung rac y te benh vien

thung rac nguy hai

thung rac benh vien

 

Các loại thiết bị xử lý rác thải y tế nguy hại bao gồm:

Tủ bảo quản rác thải

Lò đốt rác thải

Nồi hấp tiệt trùng,...